Uvjeti korištenja

Web-stranicu www.vivomixx.proximum.hr (dalje u tekstu: web-lokacija) pokrenuo je i uređuje Proximum d.o.o. , Vodnikova 5, 10 000 Zagreb, OIB: 89457968641 (dalje u tekstu: Proximum ili mi).

Prvim korištenjem web-lokacije smatra se da ste u cijelosti upoznati s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web-lokaciji i da ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo da nam se javite na adresu info@proximum.hr.

Zadržavamo pravo izmijeniti izgled i sadržaj web-lokacije te Uvjete korištenja, stoga vas molimo da navedene povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje web-lokacije predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

Predmetni uvjeti odnose se na nekoliko segmenata:

  1. Uvjeti korištenja.
  2. Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva.
  3. Jamstva i uskraćivanje prava.
  4. Statistika.
  5. Promjene i prestanak važenja.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Stranica www.vivomixx.proximum.hr ni u kojem slučaju nije mjesto na kojem se uspostavljaju službene medicinske dijagnoze ili službene propisane terapije liječenja bilo kakvih medicinskih stanja. Stranica www.proximum.hr služi isključivo i jedino kao mjesto za informacije o proizvodu (u skladu s važećim propisima RH) u skladu sa zakonom propisanom zaštitom osobnih podataka i zaštite potrošača.

Vivomixx proizvodi se niti u kojem slučaju ne smiju tretirati kao lijek ili nadomjestak službenoj medicinskoj dijagnozi ili propisanoj medicinskoj terapiji.

U vezi s Vašim zdravstvenim problemima savjetujte se s Vašim liječnikom.

1. Uvjeti korištenja

 Dopušteno korištenje
Preuzimanje i ispis, te pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja web-lokacije ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog dopuštenja Proximuma i drugih nositelja autorskih i ostalih prava intelektualnog vlasništva. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak ili drugo pravo intelektualnog vlasništva.

Korištenje u trgovačke svrhe
Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez pismenog odobrenja Proximuma. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići. Proximum d.o.o. pridržava pravo (ali ne i obvezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na web-lokaciji, u cijelosti ili djelomično izbriše.

 

2. Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva

 Sadržaj web-lokacije zaštićen je autorskim pravima koja pripadaju Proximum d.o.o. ili su ustupljena Proximum d.o.o. , a u vlasništvu su trećih osoba. Proximum također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja web-lokacije. Nadalje, web- lokacija sadrži zaštitne znakove i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u vlasništvu Proximum d.o.o. ili trećih osoba, a Proximum je nositelj licencije. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na web-lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Može se zatražiti dopuštenje za umnožavanje.

 

3. Jamstva i uskraćivanje prava

 Proximum d.o.o. ulaže razuman napor kako bi se na web-lokaciji objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za njihovu točnost i potpunost, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu. Osim jamstava za proizvode koje je Proximum d.o.o. izričito objavio, Proximum naglašava da sve materijale i sadržaje na web-lokaciji treba uzeti “takvima kakvi jesu” te se Proximum d.o.o. ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na web-lokaciji. Proximum d.o.o. ne jamči da će web-lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje web-lokacije na svoju vlastitu odgovornost. Proximum d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web-lokacije, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici. Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste web-lokaciju, izrijekom prihvaćaju obeštetiti Proximum d.o.o. za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s web-lokacije od istoga korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu. Nadalje, Proximum d.o.o. i dobavljači ne preuzimaju nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda ili postupaka ovdje prikazanih.

 Uskraćivanje prava na reklamiranje
Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača, ili slično, ne znači nužno da ga Proximum d.o.o. ili bilo koji od njezinih zaposlenika i dobavljača reklamira, preporučuje ili favorizira.

 Uskraćivanje prava na vanjske veze
Pojava vanjskih hiperlinkova ne znači da Proximum d.o.o., dobavljači ili pokrovitelji reklamiraju takve vanjske web-lokacije ili informacije, proizvode ili usluge koje oni sadrže. Proximum d.o.o. ni bilo koji od njegovih zaposlenika, pokrovitelja i dobavljača nema kontrolu nad informacijama koje sadrže takve vanjske lokacije. Vanjske veze na web-lokaciji u skladu su s politikom Proximum d.o.o., koji nije odgovoran za sadržaj bilo kojeg povezanog sitea koji je dobio od svojih poslužitelja. Veze mogu uključivati tekstualne linkove, male slike, ikone ili sličice koje ilustriraju vezu, a ne reklamiraju proizvode ili usluge.

 

4. Statistika

Web-stranica www.proximum.hr koristi alat Google Analytics za statističko praćenje korisničke aktivnosti. Korisnička aktivnost se prati radi osiguravanja ispravnog funkcioniranja web-stranice te s ciljem unaprjeđivanja stranice i poboljšavanja korisničkog iskustva. Google Analytics ne omogućuje identifikaciju korisnika, iako obrađuje neke tipove privatnih podataka poput IP adrese. To se postiže agregiranjem podataka te tehnikama anonimizacje poput maskiranja IP adrese.

Kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo te efikasno planirali buduće aktivnosti, koristimo alat Google Analytics Advertising Reporting Features koji pruža uvid u podatke o spolu, dobi i interesima korisnika. Ti podaci su temeljeni na kolačićima treće strane, također su anonimni te ne mogu poslužiti za identifikaciju korisnika.

Detaljne informacije o toj usluzi i kolačićima koje koristi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju praćenje vlastite aktivnosti, dostupne su na: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 

5. Promjene i prestanak uvjeta korištenja

 Proximum d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web-lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do njihova raskida od vaše strane ili od strane Proximum d.o.o. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja web-lokacije i poništenje svih materijala i sadržaja “skinutih” i korištenih s iste web-lokacije.